Ovo je arhiva - stara verzija sajta (17.10.2013). Novi sajt je na staroj adresi: www.pharmacy.bg.ac.rs.
Zgrada Farmaceutskog fakulteta

Prva QP konferencija: Kako odgovoriti QP izazovima u zemljama jugoistočne Evrope, 3-4.10.2013

Srebrno jezero, Veliko Gradište, Srbija

program i raspored / programme and schedule

Drugi kongres “Život sa slobodnim radikalima”

Vreme i mesto: 28.9.2013, Medicinski fakultet u Nišu
Organizator: Srpsko društvo za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju
Oblast: hemija, biologija, medicina
Dokumenti: Poster / Preliminarni program / Registraciona forma / Pozdravna reč / Korisna obaveštenja

VESTI

Objavljeno 14.10.2013. u 21:16

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Marija Milić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora na ponašanje pacova u Morisovom vodenom lavirintu.

Javna odbrana je zakazana za petak 18.10.2013. godine u 10,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Miroslav Savić, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Dubravko Bokonjić, redovni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu – Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije